W dniu dzisiejszym w świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła sesja nadzwyczajna Rady Gminy Dygowo. Posiedzenie przeprowadzono na wniosek Wójta Gminy Dygowo w celu podjęcia ważnych uchwał. Obrady odbyły się wg następującego porządku:

1. Otwarcie Sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo i Piotrowice,

2) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłopotowo w Gminie Dygowo na lata 2021-2028.

3. Zakończenie obrad.