Czernin wybrał reprezentanta do Rady Gminy

W minioną niedzielę w Szkole Podstawowej w Czerninie ,odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Dygowo. Zgłoszonych było dwoje kandydatów, Jolanta Pomes i Janusz Sobusiak. Łącznie oddano 106 ważnych głosów , z czego większość 63 głosy na Janusza Sobusiaka i 43 na Jolantę Pomes. Uprawnionych do głosowania było 279 osób.Po zatwierdzeniu przez PKW protokołu wyników głosowania oraz po złożeniu ślubowania nowy radny będzie mógł przystąpić do wykonywania mandatu.