Pierwszą sesję Rady Gminy w Dygowie, zwołaną przez Komisarza Wyborczego w Koszalinie, otworzył doświadczony radny senior, Jerzy Leszczyński. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Monika Maj, uroczyście wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, po czym ci złożyli ślubowanie, którego treść odczytała najmłodsza radna, Justyna Surdyk. Następnie, w głosowaniu tajnym, wybrano przewodniczącego Rady Gminy oraz wiceprzewodniczących. Skład nowej rady pozostał identyczny jak w poprzedniej kadencji, z Jerzym Leszczyńskim jako przewodniczącym oraz Lucyną Pokusą i Piotrem Krysztofiakiem jako wiceprzewodniczącymi. W nowym , piętnastoosobowym składzie rady gminy większość stanowi osiem pań.

Po tym nastąpił kolejny uroczysty moment. Nowo wybrany Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze na wójta, złożył ślubowanie. Pierwsze gratulacje skierowane do zaprzysiężonego wójta złożyli starosta Powiatu Kołobrzeg, Mirosław Tessikowski, oraz przewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeg, Artur Wasiewski.