Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w ramach zamówienia publicznego nieograniczonego wyłonił wykonawcę remontu drogi powiatowej  Strachomino – Skoczów. Odcinek drogi od skrzyżowania Wrzosowo- Mierzyn-Skoczów  do nawierzchni brukowej w Skoczowie zostanie doprowadzony do standardu drogi o szerokości ok. 4,5 m. Od dnia wczorajszego roboty ruszyły pełną parą. Wycięto odrosty przy drzewach oraz zakrzaczenia wzdłuż całego odcinka drogi przewidzianego do remontu. 770 metrów drogi wykonane będzie z dwóch warstw mieszanek mineralno – bitumicznych: warstwy wyrównawczej 4 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4 cm. Miedzy warstwami ułożona będzie siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych. Ponadto wykonane będą pobocza oraz mijanki z destruktu bitumicznego. Wykonawca ma czas na realizację inwestycji do 30 kwietnia.