Wykonawca przebudowy ulicy Głównej w Dygowie – firma STRABAG, rozpoczął układanie warstwy wyrównującej z masy bitumicznej. W dniu dzisiejszym wykonana zostanie jedna nitka całego odcinka  zakresu robót. W poniedziałek będą kontynuowane prace przy drugiej nitce , a następnie ułożona zostanie na całej nawierzchni jezdni warstwa wiążąca. Prace zaplanowane są do środy. Warstwa końcowa –ścieralna  układana będzie po dwu-trzy tygodniowej przerwie.