Na pierwszej sesji  Rady Powiatu w Kołobrzegu kadencji 2024-2029 wybrano skład nowego prezydium.  Przewodniczącym Rady Powiatu w Kołobrzegu został Artur Wasiewski. Kandydaturę poparło 18 z 19 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się.

W minionej kadencji Artur Wasiewski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu, a w latach 2014-2018 był przewodniczącym Rady Gminy Dygowo.