Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Uroczystości patriotyczne przeniosły się na Plac Wolności ,pod obelisk poświęcony pionierom tych ziem. Kwiaty złożył Wójt z ks.Proboszczem oraz Przewodniczącym Rady Gminy. Głos zabrał Wójt Marek Zawadzki, który podkreślił nasz związek z miejscem ,w którym mieszkamy ,cytując słowa z napisu  na tablicy  pozostawionego przez przybyłych tu w 1945 roku osadników.
"Dziękujemy Tobie Boże
za te miasta ,za to morze
Za te wioski ,za te łany
Za nasz cały kraj kochany
Za te ziemie Polskie żyzne
I za ojczyznę".