Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

partner zagraniczny gminy niemieckiej. Naszą gminę reprezentowało 4 wykonawców: Panie: Barbara Grygonis, Karolina Wydmuch, Monika Szpytko oraz Pan Andrzej Rytwiński, z ramienia Urzędu Gminy pojechała Pani Dorota Gruchała- Sekretarz Gminy. Festyn był okazją do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń i podzieleniem się swoimi umiejętnościami i technikami z innymi wykonawcami. Ponadto  była to okazja do poznania terenu naszej gminy partnerskiej oraz podziwiania pięknego zamku w Schwerinie, odległego zaledwie kilka kilometrów od gminy Criwitz.


Foto i informacje: Gmina Dygowo