Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Gmina Dygowo podjęła decyzję o przesunięciu o kolejne metry ogrodzenia okalającego dawny dom kultury przy skrzyżowaniu ulicy Kołobrzeskiej i Głównej. Tym samym zwiększyła się powierzchnia strefy bezpieczeństwa wokół obiektu. Prace wykonano ze względu na to ,że stan techniczny budynku pogarsza się i grozi zawaleniem. Od 2010 roku budowla jest zabytkiem wpisanym w rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie i póki co tak pozostaje.  Budynku nie można rozebrać.

Działania Gminy Dygowo od 2015 roku zmierzające do wykreślenia obiektu z rejestru WKZ nie przyniosły efektu. Wojewódzkiego konserwatora nie przekonały nawet argumenty związane z planowaną budową ronda Dygowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163. Trzykrotnie decyzję odmowną konserwatora  podtrzymał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Wcześniejsze artykuły:

Dawna gospoda w Dygowie pozostaje zabytkiem

Wójt i radni Gminy Dygowo debatowali nad przyszłością zabytku i...