Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

W Urzędzie Gminy Kołobrzeg przedstawiciele gmin Powiatu Kołobrzeskiego podpisali z Województwem Zachodniopomorskim umowy na dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Województwo Zachodniopomorskie reprezentował Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz. Gminę Dygowo reprezentowali: wójt Grzegorz Starczyk i skarbnik  Sytwia Kot. Dofinansowanie w kwocie 949 520,08 złotych Gmina Dygowo przeznaczy na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie.

Województwo Zachodniopomorskie otrzymało w roku  2019 z funduszu rekordową kwotę 238 mln w  na remonty i przebudowy dróg lokalnych. Z tych środków zrealizowanych będzie 138 inwestycji w województwie.

Obecny na wydarzeniu europoseł Czesław Hoc podkreślił: Drogi są apolityczne, apartyjne  (…) rozwijamy nasze małe ojczyzny, rozwijamy gminy powiaty. Drogi łączą, drogi integrują i drogi jak są bardzo bezpieczne, szybkie , no to naszych rozwijają.

Fundusz Dróg Samorządowch

Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych  (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych