Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Gmina Dygowo zrealizowała zadanie dotyczące usuwania  azbestu z terenu gminy w roku 2019. Do projektu przystąpiło 26  właścicieli nieruchomości. Łącznie odebrano ponad 50 ton azbestu.

Wykonawcą zadania była firma z Pruszcza (województwo kujawsko-pomorskie) a jego wartość zadania wyniosła łącznie 24.122,25 złotych.  70% kwoty pochodzi z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ,natomiast 30% to wkład własny właścicieli nieruchomości.