Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Gmina Dygowo informuje, że w dniu 25 listopada 2019 roku odbędzie się przetarg na sprzedaż  działek gminnych Nr 41/6 o powierzchni 0,1409 ha oraz Nr 41/7 o powierzchni 0,1407 ha w miejscowości Dygowo przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

 Lokalizacja  działek za załączonych mapach. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży w/w działek można znaleźć na stronie internetowej bip.dygowo.pl w zakładce majątek gminy- sprzedaż mienie gminnego- rok 2019.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Dygowo Izabela Płomińska  telefon 94 354 86  36.