Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Sejm RP uchwalił 6 kwietnia ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie 2020 mają zostać przeprowadzone w drodze głosowania korespondencyjnego. Ustawa ta jednakże nie weszła w życie gdyż jest aktualnie w Senacie. Senat będzie procedować nad nią 5 i 6 maja. Podsumowując ,nie jest więc obowiązującym źródłem prawa.

Obowiązek przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta RP w 2020 roku ,wg wyżej wymienionej  procedowanej ustawy , przypadł państwowemu operatorowi pocztowemu - Poczcie Polskiej.

Samorządy w całej Polsce ,w tym również Gmina Dygowo dostały z Poczty Polskiej pismo z wnioskiem o wydanie rejestru wyborców. Uściślając ,pisma były dwa ,a wynikało to z następującej przyczyny:

23 kwietnia do Urzędu Gminy Dygowo  wpłynął mailem wniosek od Poczty Polskiej o przesłanie danych ze spisu wyborców podpisany "Poczta Polska". Tego samego dnia Poczta Polska otrzymała informację zwrotną ,że jeżeli nie wpłynie ten wniosek poprzez ePUAP ( profil zaufany) i nie będzie podpisany podpisem kwalifikowanym to w ogóle nie będzie rozpatrywany.

24 kwietnia, w odpowiedzi wpłynął od Poczty Polskiej wniosek przez ePUAP i podpisany elektronicznymi podpisami dwóch członków zarządu.

Po otrzymaniu tego pisma ,Gmina Dygowo po konsultacjach prawnych zdecydowała nie przekazywać danych ze spisu wyborczego. W tej chwili brak jest podstawy prawnej aby wydać spis wyborców, natomiast jest jasno sprecyzowane prawo co grozi za bezprawne wydanie danych.

28 kwietnia przesłano więc do Poczty Polskiej zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z otrzymanym wnioskiem oraz wezwano Pocztę Polską do udzielenia wyjaśnień w dwóch kwestiach: jaka jest podstawa prawna do żądania danych z spisu wyborców ,w celu przygotowania wyborów korespondencyjnych skoro w obrocie prawnym nie ma przepisu o wyborach korespondencyjnych oraz jak miałyby być zakodowane ewentualnie dane.

Poczta ma 7 dni na ustosunkowanie do tego pisma. Po tym czasie Gmina wyda stosowną decyzję. Tu trzeba zaznaczyć ,że może to być już inna rzeczywistość prawna.