Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Inwestycja gminna w Dygowie – przebudowa ulicy Diamentowej – systematycznie zmienia oblicze. Krajobraz osiedla spowijają jeszcze na przemian, w zależności od pogody, tumany kurzu lub błota, ale jedna z najważniejszych prac – kanalizacja deszczowa, jest już ukończona. Aktualnie wykonawca układa krawężniki jezdni od strony ulicy Kołobrzeskiej. Wykonane prace uwidoczniły szereg problemów związanych z wysokością zaprojektowanej drogi w stosunku do istniejących wjazdów i dojść zabudowanych posesji.

Taki stan rzeczy uwidacznia, że projekt drogi nie jest spójny z rzeczywistością jaką są istniejące posesje.

W dniu dzisiejszym na placu budowy był obecny wójt Grzegorz Starczyk, projektant , kierowniczka działu inwestycji urzędu gminy oraz przedstawiciele wykonawcy. Szukano optymalnych rozwiązań problematycznych miejsc.