Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Urząd Gminy w Dygowie informuje ,że na ukończeniu są prace projektowe budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Dębowej i Zielonej w Dygowie, której inwestorem jest  Spółka Miejska Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu.

W związku z tym, projektant inwestycji zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych do inwestycji, którzy są w trakcie budowy domu bądź planują budowę, o kontakt w celu ustalenia miejsc planowanych przyłączy.

Kontakt:

Pracownia Projektowa Abacus

Roman Góral

Telefon 602-664-336

Poniżej mapki do wglądu.