Badania na potrzeby statystyki rolnictwa

Badania na potrzeby statystyki rolnictwa

W dniach od 6 lipca do 11 lipca. na terenie gminy Dygowo będą prowadzone terenowe badania (typu in-situ) przez pracowników Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego. Są one częścią ogólnopolskiej kampanii badań realizowanych przez wykwalifikowanych pracowników Urzędów Statystycznych. Mają one na celu zebranie informacji o wytypowanych działkach rolnych
w zakresie prowadzonego rodzaju uprawy ze szczególnym uwzględnieniem położenia geograficznego działki rolnej i ewidencyjnej. Powyższe uzyskane informacje posłużą do kalibracji zdjęć satelitarnych 
z europejskiego programu Copernicus, a tym samy staną się częścią innowacyjnych statystyk prowadzonych przez Statystykę Publiczną, które bezpośrednio przełożą się na zwiększenie ich jakości przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów badań oraz obciążenia respondentów.

Więcej informacji na stronach m.in.:

https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/gospostrateg/satmirol-satelitarna-identyfikacja-i-monitorowanie-upraw-na-potrzeby-statystyki-rolnictwa/

https://www.copernicus.eu/pl

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home


Drukuj