Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Mieszkańcy Gminy Dygowo,

W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom,

iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.) art. 191 – Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 tys. zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Do kontroli w zakresie, czym mieszkańcy palą w piecach domowych uprawnieni są pracownicy Urzędu Gminy Dygowo na mocy art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. Osoby kontrolowane mają obowiązek wpuścić pracowników urzędu do domu.

W przypadku odmowy, do uczestnictwa w kontroli zostanie wezwana policja. A osobie, która utrudnia pracownikowi przeprowadzenie kontroli w zakresie ochrony środowiska, zgodnie

z art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Spalanie odpadów powoduje wydobywanie się zanieczyszczających środowisko substancji, które są również groźne dla naszego zdrowia oraz mogą przyczynić się do poważnych zachorowań.

Substancje szkodliwe wytwarzane podczas spalania odpadów to m. in.:

•             tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,

•             tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,

•             dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,

•             chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),

•             cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,

•             dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

Od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy. Nie trujmy się sami! Spalanie odpadów powoduje niedrożność przewodu kominowego i wówczas dwutlenek węgla cofa się. W taki sposób możemy się zatruć, może zapalić się komin i cała instalacja.

W piecach nie wolno palić:

•             wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,

•             zużytych opon i innych odpadów z gumy,

•             odzieży, obuwia,

•             elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,

•             sztucznej skóry,

•             opakowań po farbach, lakierach,

•             opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

•             papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych