Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk podpisał umowę z Zakładem Usług Budowlanych i Drogowych Bogdan Misiura z Karnieszewic, na wykonanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163. Partnerami przedsięwzięcia są: Gmina Dygowo- lider, Gmina Kołobrzeg  i Powiat Kołobrzeski. Trasa ścieżki przebiegać będzie pomiędzy parkiem rozrywki w Pyszce a rondem przy S-6 w Kołobrzegu. Koszt opracowania wynosi 75.000 złotych, a termin realizacji koncepcji 12 miesięcy. Każda ze stron wniosła udział finansowy w kwocie 25.000 złotych.

Zakres umowny opracowania koncepcji to:

- sporządzenie mapy do celów opiniodawczych + pomiary wysokościowe;

- wykonanie odwiertów i badań geologicznych;

- uzyskanie warunków technicznych od zarządców sieci;

- inwentaryzacja oraz koncepcja remontu obiektów inżynierskich;

- sporządzenie koncepcji odprowadzenia wód opadowych;

- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu (układ drogowy);

- uzyskanie decyzji środowiskowej na realizację zadania.

podpianie-umowy-wojt-gminy-dygowo-