Uwaga rolnicy! Utylizacja folii rolniczej

Uwaga rolnicy! Utylizacja folii rolniczej

Gmina Dygowo zamierza przystąpić do programu  pn.: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych, jakie mogą być odebrane z terenu gminy.

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ROLNIKA DO POBRANIA


Drukuj