Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Zakończyły się prace związane z uprzątnięciem gruzowiska przy skrzyżowaniu ulicy Kołobrzeskiej i Głównej w Dygowie. Gruz przetransportowany został na plac gminny przy PSZOK w Dygowie. Mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie wybrać z pryzm cegłę na własne potrzeby, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu w urzędzie gminy.

Na minionej sesji rady gminy wójt Grzegorz Starczyk przedstawił plany ( wideo od 10 minuty) związane z zagospodarowaniem terenu objętego ulicami: Główna, Kołobrzeska i Ogrodowa. Plany są ambitne i obejmują budowę remizy OSP, terenu rekreacyjnego oraz uwzględniają budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym. Niestety realizacja tych przedsięwzięć związana jest przede wszystkim z pozyskaniem finansowania , a w przypadku ronda również większego zainteresowania i udziału finansowego po stronie  Zarządu Dróg Wojewódzkich.