Gmina Dygowo zleciła naprawy dróg gminnych (wykaz)

Gmina Dygowo zleciła naprawy dróg gminnych (wykaz)

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w kwestii złego stanu dróg, Urząd Gminy Dygowo informuje, że zostały zlecone naprawy dróg wg. załączonego poniżej wykazu. Jednakże zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż warunki pogodowe (opady deszczu, woda zalegająca na drogach) nie pozwalają chwilowo na prowadzenie prac. Wykonawca czeka na poprawę pogody. Z dróg musi zejść woda zalegająca w kałużach. Naprawa dróg w warunkach takich jak teraz, spowoduje, że rezultat nie utrzyma się nawet przez okres tygodnia, kruszywo nie zagęści się, powodując większe błoto.

Drogi stopniowo utwardzamy kruszywem, ale zimowe warunki atmosferyczne  śnieg, deszcz, mróz i brak stabilnej podbudowy są  powodem tak drastycznej dewastacji dróg.  

Naprawa zlecona teraz ma pomóc doraźnie  i będzie polegała na uzupełnieniu miejscowym ubytków. Wiosną, tak jak w latach ubiegłych, zostanie zlecona gruntowna naprawa przy użyciu równiarki ,walca drogowego oraz znacznie większej ilości kruszywa.


Drukuj