Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

W drugiej połowie marca na terenie naszej gminy będą przeprowadzane ankiety służące do opracowania strategii rozwoju obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego.

Badania będą prowadzone wśród mieszkańców wszystkich obszarów tj. 20 gmin trzech powiatów i zakończą się na przełomie marca i kwietnia.

Ankieterzy będą pytali o opinie i spostrzeżenia mieszkańców dotyczące naszego regionu, przykładowo:

Jak długo dojeżdżasz do pracy?

Czy przeszkadza Ci zanieczyszczenie powietrza, hałas, śmieci?

Jak oceniasz jakość usług w Twojej miejscowości?

Państwa aktywny udział pomoże trafnie zdiagnozować największe zalety obszaru, ale również najważniejsze jego problemy.

Wszyscy ankieterzy będą mieli przy sobie listy polecające od Lidera projektu- Prezydenta Miasta Koszalina.

Weź udział w badaniu ankietowym. Serdecznie zachęcamy.