Uwaga! Wymiana pojemników na odpady komunalne

Uwaga! Wymiana pojemników na odpady komunalne

Harmonogram odbioru pojemników należących do ATF sp. z o. o. sp. k.

W dniu 5 czerwca 2023r. z miejscowości:

-Kłopotowo,

- Łykowo.

W dniu 6 czerwca 2023r. z miejscowości:

- Piotrowice,

- Włościbórz.

W dniu 7 czerwca 2023r. z miejscowości:

- Świelubie,

- Dygowo – ul. Świerkowa.

W dniu 9 czerwca 2023r. z miejscowości:

- Pustary.

Puste pojemniki muszą być wystawione przed nieruchomość w dzień odbioru przed godziną 6 00 .

Po odbiorze odpadów z pojemników należących do ATF sp. z o. o. sp. k, prosimy ich nie zapełniać i zacząć korzystanie z pojemników gminnych, które zostały Państwu dostarczone przez pracowników Urzędu Gminy w Dygowie.


Drukuj