Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Gmina Dygowo przyznała dotacje na działalność sportową klubom z gminy Dygowo. Przekazanie wsparcie finansowe jest kluczowe dla rozwoju tych klubów. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk podpisał umowy z przedstawicielami klubów. Oto kwoty przyznanych dotacji:

WKS Rasel Dygowo: 100 tys. zł

KS Perła Gmina Dygowo: 70 tys. zł

GKP Wrzos Wrzosowo: 30 tys. zł

W trakcie spotkania omówiono również sytuację w klubach. Żaden z klubów nie zgłaszał istotnych problemów. Rozmawiano również na temat potencjalnych środków z budżetu państwa za frekwencję w wyborach parlamentarnych.