Gmina Dygowo 2018 w statystyce USC

Gmina Dygowo 2018 w statystyce USC

Zwyczajem lat poprzednich przedstawiam statystykę roku 2018 Giny Dygowo w liczbach zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie. Tabele i wykresy obrazują zdarzenia – małżeństwa ,urodzenia  i zgony zarejestrowane w USC w roku 2018 oraz porównawczo w latach minionych. Ponadto przedstawiają  statystykę

ogólną ilości mieszkańców jak również z podziałem na miejscowości i ze względu na płeć i wiek.Źródło: USC Dygowo


Drukuj