Państwo Barbara i Marian Kucharscy z Czernina obchodzili jubileusz pięćdziesięciolecia  pożycia małżeńskiego. Z tej okazji  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie dostojni jubilaci zostali odznaczeni  medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” ,przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się w gronie licznie przybyłej rodziny.  List okolicznościowy odczytała kierowniczka  USC Ewa Kowalczyk a odznaczenia  w imieniu prezydenta wręczył Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk . Tradycyjnie Złota Para otrzymała z rąk wójta okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominek.

Szacownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu i szczęściu.