W Urzędzie Gminy w Dygowie przy ulicy Kolejowej  1 w pokoju 7 ,będą pełnione dyżury Urzędnika Wyborczego w następujące dni:

Poniedziałek (26.08.)  12.00 -13.30

Środa (28.08) 12.00-13.30

Piątek (30.08)  9.30-11.00

Telefon  94 358 41 94 ,95 (w godzinach  urzędowania) lub 692 378 433