Na terenie gospodarstwa rolnego w Gąskowie doszło do pożaru stogu około 150 balotów słomy. Działania czterech zastępów strażaków polegały na zabezpieczeniu zabudowań i sprzętu gospodarstwa przed potężnymi płomieniami. Podawane były prądy wody i uruchomiono zraszacze. Ekipa energetyków odłączyła zasilanie linii napowietrznej przechodzącej nad płonącymi balotami.

Po stłumieniu ognia strażacy przy pomocy sprzętu gospodarskiego, który rozgarniał resztki słomy ,przelali teren wodą. W akcji brały udział jednostki OSP z Czernina , Dygowa i Stojkowa oraz zastęp PSP z Kołobrzegu.