Najmłodsze drużyny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Dygowie brały udział w  projekcie prospołecznym i proekologicznym pn. "DDP i MDP w Dygowie - uczymy się ratować innych i działamy w zgodzie z naturą". Środki finansowe jednostka otrzymała z Programu Społecznik 2022-2024.

28 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Dygowie miało miejsce podsumowanie tego projektu . W spotkaniu członkami MDP i OSP Dygowo uczestniczyła Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Grzegorz Starczyk – Wójt Gminy Dygowo.  Projekt podsumował prezes OSP Dygowo, Marcin Tekiel.

W ramach projektu zakupiono fantomy do ćwiczeń reanimacyjnych, młodzież brała udział w  szkoleniach w zakresie ratownictwa medycznego i sadzeniu lasu na terenie gminy Dygowo.