Zebranie sprawozdawcze OSP Piotrowice

Zebranie sprawozdawcze OSP Piotrowice

W piątek 16 marca na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze członków OSP Piotrowice za rok 2017. W zebraniu uczestniczyli m.in. wójt gminy Dygowo – Grzegorz Starczyk, wiceprzewodnicząca radny gminy - Lucyna Pokusa, inspektor ds. OSP – Emilia Królik, przedstawiciele zarządu gminnego OSP  – Marcin Tekiel  i

Wojciech Różycki oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu – asp. sztab Paweł Paradowski. Po odczytaniu wszystkich sprawozdań w jawnym głosowaniu członkowie OSP Piotrowice udzielili absolutorium zarządowi za miniony  rok, oraz przyjęli pozytywnie plan działalności na rok 2018. Wśród ważniejszych kwestii poruszanych przez członków jednostki były sprawy związane z budową nowej remizy, działania związane ze zbiórką funduszy na sztandar jednostki oraz zbliżające się obchody 70-lecia OSP Piotrowice. Wójt poinformował zebranych, że w najbliższym czasie będzie znany kosztorys budowy nowej remizy, a sama budowa ruszy jeżeli pozwolą na to środki w przeciągu trzech lat. Podziękował także  za wprowadzenie nowego ducha w szeregi jednostki, co uwidoczniło, że nie tylko druhom zależy na funkcjonowaniu formacji, ale i samym mieszkańcom, którzy wspierają poczynania strażaków. Dh Marcin Tekiel po raz kolejny prosił strażaków by zadbali o swoje bezpieczeństwo podczas działań ratowniczo gaśniczych i używali masek jednorazowych, które ochronią ich przed substancjami powstającymi w procesie spalania.

Autor zdjęć i informacje Marcin Andrusieczko