Zebranie sprawozdawcze OSP Wrzosowo

W piątek w sali szkoleniowej strażnicy we Wrzosowie odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na spotkanie przybyło 21 druhen i druhów z jednostki. Wśród zaproszonych gości byli: z Gminy Dygowo sekretarz Dorota Gruchała i podinspektor do spraw OSP Emilia Królik, radni Zbigniew Grzebieniak i Piotr Krysztofiak, Krzysztof Gruchała z KP PSP Kołobrzeg, reprezentujący zarząd OSP gminny i powiatowy Marcin Tekiel oraz sekretarz gminnego OSP Bartłomiej Maszka. Zebraniu przewodniczył prezes OSP Wrzosowo Tomasz Matczak. Sprawozdania z działalności za rok 2016 odczytali: Angelika Ohl, Zofia Wypych - Jączkowska i Marcin Matczak. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.