Nowy sztandar na 75-lecie OSP Wrzosowo

Nowy sztandar na 75-lecie OSP Wrzosowo

16 września 2023 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie świętowała 75-lecie działalności. Jubileusz był okazją do wręczenia  nowego sztandaru jednostce ufundowanego przez Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru. Dotychczasowa chorągiew została podczas uroczystości ceremonialnie odprowadzona do strażnicy , gdzie będzie miała godne miejsce wśród pamiątek jednostki.

Uroczystości rozpoczęła się Msza  święta w kościele we Wrzosowie, którą koncelebrowali kapelan zachodniopomorskich strażaków ks. bryg. Ryszard Szczygieł , kapelan powiatowy OSP ks. dziekan Piotr Niedźwiadek i proboszcz parafii Wrzosowo ks. Grzegorz Jagodziński. Jednostki OSP Gminy Dygowo oraz Szkoła Podstawowa we Wrzosowie wystawiły poczty sztandarowe. Podczas mszy wystawiona została relikwia Świętego Floriana. Poświęcono także  figurę Świętego Floriana , która stanie na postumencie przy remizie.

Po zakończonej mszy przy dźwiękach Orkiestry Dętej „Morka” z Ustronia Morskiego uczestnicy przemaszerowali na plac przed remizą OSP, gdzie dokonano uroczystego wciągnięcia flagi na maszt oraz odegrano Mazurka Dąbrowskiego.

Akt Nadania odczytała przewodnicząca komitetu Małgorzata Kamińska , po czym  fundatorzy wbijali gwoździe pamiątkowe do drzewca sztandaru i składali podpisy na akcie ufundowania sztandaru i księdze pamiątkowej jednostki. Następnie ks. kapelan bryg. Ryszard Szczygieł poświęcił sztandar, który przewodnicząca komitetu przekazała wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, dh Mirosławowi Zalewskiemu.  Ten z kolei przekazał ceremonialnie sztandar prezesowi OSP Wrzosowo ,dh Przemysławowi Jączkowskiemu.

Podczas uroczystości jednostka otrzymała symboliczny czek - wsparcie od Fundacji PGE na zakup sprzętu prowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczych. Za kwotę 49 200 zł jednostka zakupi sprzęt do napełniania powietrzem aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych. Czek przekazał druhom Lechosław Rojewski, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W uroczystościach oprócz mieszkańców, druhen i druhów z zaprzyjaźnionych jednostek OSP udział wzięli przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych m.in. Czesław Hoc - poseł na Sejm RP, Anna Bańkowska – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisław Wziątek – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, nadbryg. Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, Jacek Kuś – Wice Starosta Powiatu Kołobrzeg, st. bryg. Krzysztof Makowski – Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu, dh Mirosław Zalewski – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, Grzegorz Starczyk – wójt Gminy Dygowo.

 


Drukuj