17 maja przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie odbyło się spotkanie integracyjne Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Daszewa, Piotrowic, Warnina i Wrzosowa. Inicjatorem wydarzenia był ksiądz Grzegorz Jagodziński – proboszcz parafii Mierzyn i Wrzosowo, który za cel postawił sobie zbliżenie młodych druhów z sąsiedzkich jednostek działających na obszarze parafii.

Spotkanie rozpoczęło się wieczornym apelem, podczas którego zgromadzeni byli świadkami uroczystego posadowienia figury św. Floriana na postumencie przed remizą. Święty Florian, patron strażaków, symbolizuje odwagę, poświęcenie i ochronę przed niebezpieczeństwami, co nadało ceremonii szczególne znaczenie dla młodych uczestników.

Po zakończeniu oficjalnej części, młodzież wraz z opiekunami udała się na zajęcia, które trwały przez całą noc. Program zajęć był bogaty i różnorodny, obejmując zarówno elementy szkoleniowe związane z działalnością strażacką, jak i zabawy integracyjne, które miały na celu budowanie więzi i współpracy w grupie. Dzięki temu, młodzi druhowie mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, ale również lepiej się poznać i zintegrować z rówieśnikami z innych jednostek.

Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nauki oraz wspólnego spędzenia czasu w atmosferze wzajemnego wsparcia i przyjaźni. Inicjatywa księdza Grzegorza Jagodzińskiego spotkała się z dużym uznaniem zarówno ze strony młodzieży,  opiekunów oraz zaproszonych gości ,co daje nadzieję na kontynuację tego rodzaju wydarzeń w przyszłości.