Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. Część oficjalną prowadził prezes stowarzyszenia Senior  i dyrektor DPS w Piotrowicach Antoni Bernatowicz. Gośćmi gali byli: wójt Grzegorz Starczyk, członek zarządu Powiatu Kołobrzeskiego Helena Rudzis-Gruchała, wiceprzewodnicząca rady powiatu Agnieszka Bany, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu Liliana Korzeniewska ,kierowniczka GOPS w Dygowie Wioleta Dzwolak , przedstawicielka Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza oraz Państwo Beata i Tadeusz Lewandowscy i Zdzisław Sobański. Życzenia gości dla pracowników Domu Pomocy Społecznej zakończyły część oficjalną. Uroczysty toast wzniósł wójt Grzegorz Starczyk.

Autor zdjęć Marek Kawęcki