W Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze   Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior”. Podsumowano działalność zarządu za rok sprawozdawczy 2018 oraz za okres całej pięcioletniej kadencji. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła działalność organizacji, po czym zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. Na kolejną kadencję wybrano zarząd w składzie dotychczasowym. Prezesem jednogłośnie został wybrany Antoni Bernatowicz, który tę funkcję sprawuje od początku istnienia stowarzyszenia „Seniora”, czyli od 1998 roku. Na zebraniu obecny był wójt Grzegorz Starczyk i radny powiatowy Robert Jaruzel.

Skład zarządu Stowarzyszenia „Senior” :

Bernatowicz Antoni           Prezes

Sobański Zdzisław            Wiceprezes

Borowska Małgorzata        Sekretarz

Zielińska Monika                Skarbnik

Lewandowski Tadeusz    Członek Zarządu