W świetlicy w Piotrowicach pracownicy miejscowego  Domu Pomocy Społecznej świętowali  Dzień Pracownika Socjalnego. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior” zarządzające domem ,ma 44 podopiecznych, którymi opiekuje się 26 pracowników. Prezes stowarzyszenia Antoni Bernatowicz podziękował wszystkim pracownikom placówki za ich trud i zaangażowanie. Podkreślił ,że stanowią zespół dzięki któremu dom funkcjonuje prawidłowo.

Wśród gości byli między innymi: starosta Tomasz Tamborski i wiceprzewodnicząca rady powiatu Agnieszka Bany i wójt Grzegorz Starczyk. Poniżej relacja wideo z oficjalnej części uroczystości.