Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior’’  istnieje już 25 lat , a prowadzony przez tę organizację Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach funkcjonuje od 15 lat. Z okazji tych jubileuszy stowarzyszenie zorganizowało we Wrzosowie uroczyste spotkanie ,na które zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, organizacji , które wspierają Seniora i DPS oraz pracownicy i członkowie stowarzyszenia.

Uroczystość odbyła się we Wrzosowie. W kościele parafialnym ks. Grzegorz Jagodziński  odprawił Mszę św. w intencji Stowarzyszenia i Domu Pomocy Społecznej. Przyjęcie przygotowano w świetlicy wiejskiej. Spotkanie prowadzili:  Anna Paszkowska- terapeutka Domu Pomocy Społecznej oraz Dariusz Wojciechowski- członek zarządu Stowarzyszenia Senior.

Na początku uroczystości  zaprezentowany został  film , w którym przedstawiono historię , osiągnięcia stowarzyszenia  oraz działalność placówki  opiekuńczej w Piotrowicach.

Po projekcji ,goście składali życzenia i wręczali upominki na ręce prezesa stowarzyszenia Senior Antoniego Bernatowicza oraz wiceprezesa i dyrektora DPS Piotrowice Roberta Jaruzela.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniły wokale Jaśminy Wenty, uczennicy Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.

Spotkanie był również okazją do wręczenia Małgorzacie Rzepce-Klincewicz i Tadeuszowi Lewandowskiemu Srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał te odznaczenia w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego.

Na zakończenie uroczystości na salę wjechał tort okolicznościowy , który po społu pierwszy kawałek ukroili Antoni Bernatowicz i Robert Jaruzel.

Wśród zaproszonych gości byli:

Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa zachodniopomorskiego

Stanisław Wziątek - Członek Zarządu Województwa zachodniopomorskiego

Tomasz Tamborski - Starosta Powiatu Kołobrzeg

Artur Wasiewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kołobrzeg

Grzegorz  Starczyk – Wójt Gminy Dygowo

Jerzy Leszczyński - Przewodniczący Rady Gminy Dygowo

Wioleta Dzwolak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie

Edyta Pospychała - Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej w Szczecinie

Iwona Żukiert - Prezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych w Szczecinie

Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska -Dyrektor Zespołu Szkół im H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

Helena Rudzis-Gruchała –Dyrektor  SOSW "Okruszek" w Kołobrzegu , Klub Rotary

Anna Grażyna Sztark - była Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Krystyna Gawlik - Przewodnicząca Stowarzyszenia Klubu Pioniera z Kołobrzegu,

Małgorzata Rzepka-Klincewicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu

Ks. Grzegorz Jagodziński – proboszcz parafii Wrzosowo

Adam Wierzbowski -darczyńca od początku działalności Domu Pomocy Społecznej

Tadeusz Lewandowski – właściciel  firmy ,,Rasel” z Dygowa, darczyńca , długoletni członek zarządu stowarzyszenia

Mirosława Raczkowska-Sobańska - małżonka Świętej Pamięci Zdzisława Sobańskiego, który przez wiele lat był darczyńcą i wiceprezesem stowarzyszenia