Senator Grażyna Sztark w DPS Piotrowice

Pani Senator odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach prowadzony przez Stowarzyszenie „SENIOR” i zapoznała się z formami opieki a także oglądała pracę pracowników firmy „MATEXIM” z Białogardu, która jest wykonawcą rozbudowy tej placówki.Prezes Antoni Bernatowicz zapoznał Panią Senator z działalnością Stowarzyszenia oraz przedstawił problemy związane z brakiem środków na wyposażenie w urządzenia dla osób niepełnosprawnych nowo budowanych obiektach.Po rozbudowie Dom zapewni opiekę dla 40 osób. Stowarzyszenie „SENIOR” jako jedyna organizacja pozarządowa w województwie zachodniopomorskim prowadzi taką działalność na zasadach non profit.Pani Senator Anna Sztark odniosła pozytywne wrażenie wyglądem bazy zabiegowej oraz poziomem opieki nad osobami zamieszkującymi w DPS.
 
Materiał przesłany z DPS Piotrowice