Antoni Bernatowicz przez blisko 26 lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki "Senior". Jego związek z gminą Dygowo trwał 35 lat, podczas których był nauczycielem, samorządowcem oraz aktywnym działaczem na rzecz opieki społecznej. Jego pasja i determinacja pozwoliły mu, mimo licznych trudności, stworzyć trwałe dzieło służące pomocy drugiemu człowiekowi. Stowarzyszenie Senior obecnie zarządza Domem Pomocy Społecznej w Piotrowicach, będącym miejscem ich działalności. Ośrodek ten, cieszący się uznaniem w całej Polsce, był bezpośrednio kierowany przez pana Antoniego przez wiele lat. Trzy lata temu obowiązki dyrektora przejął Robert Jaruzel, który teraz na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został nowym prezesem Stowarzyszenia Senior. Była to jedyna kandydatura zgłoszona przez pana Antoniego.

Podczas zebrania został wybrany nowy zarząd, w skład którego weszli: wiceprezes Dariusz Wojciechowski, sekretarz Marta Minkiewicz, skarbnik Ewa Rymaszewska oraz członek zarządu Halina Gławdzin. Pierwsza uchwała nowego zarządu przyznała Antoniemu Bernatowiczowi tytuł honorowego prezesa Stowarzyszenia Senior.

Tytuł zaproponowała Krystyna Gawlik ustępująca przewodnicząca komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

W tym wydarzeniu uczestniczyli również goście, takie jak wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk, oraz kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie, Wioleta Dzwolak. Wyrazili oni wdzięczność Antoniemu Bernatowiczowi za lata poświęcone pracy na rzecz społeczności gminnej. Obecny był również starosta Powiatu Kołobrzeg, Tomasz Tamborski.