Dąbrówka w Łobzie

Dąbrówka w Łobzie

Ludowy Zespół Śpiewaczy "Dąbrówka" koncertował w Łobzie w czasie trwania Międzynarodowych Wielkanocnych Spotkań z Folklorem XIV Łobeska Baba Wielkanocna połączonych z Wojewódzkim Festiwalem Zespołów Folklorystycznych i Solistów. "Dąbrówka" zajęła II miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych z akompaniamentem na instrumentach

ludowych. W konkursie solistów wystąpiła Pani Tatiana Morozowa, która zajęła II miejsce, śpiewając a cappella.

Foto: Dąbrówka


Drukuj