życie społeczne gminy. Część egzemplarzy przekazano jako egzemplarze obowiązkowe do bibliotek na terenie kraju. Ochotnicze Straże Pożarne tworzyły i tworzą historię gminy Dygowo, aby nie uleciały w zapomnienie wydarzenia i ludzie tworzący tę historię, zrealizowano zamierzenie zebrania istniejących w różnych miejscach materiałów w jedną pozycję książkową. Znalazły się tam historie jednostek OSP z: Czernina, Dygowa, Jazów, Kłopotowa, Piotrowic, Pustar, Skoczowa, Stojkowa i Wrzosowa. Książka zawiera również  wspomnienia działacza ochrony przeciwpożarowej Pana Zdzisława Grzelaka z lat 1949-1960.