Radni Rady Gminy Dygowo w latach 1990-2018

Radni Rady Gminy Dygowo w latach 1990-2018

Zakończone wybory samorządowe 2018 ,są okazją aby przypomnieć składy Rady Gminy Dygowo na przestrzeni ośmiu kadencji oraz podstawy ustawowe funkcjonowania samorządu gminy. Pierwsze wybory do samorządu terytorialnego, po 50 latach przerwy  zostały zarządzone na dzień 27 maja 1990 roku przez ówczesnego premiera

Tadeusza Mazowieckiego. Wcześniej 8 marca sejm uchwalił ustawę o samorządzie gminnym, która nadała gminom osobowość prawną , źródła dochodów oraz zarzadzanie lokalnymi sprawami publicznymi.  Przez pierwsze trzy kadencje organem wykonawczym był zarząd gminy na czele z  wójtem wybieranym przez osiemnastoosobową radę. Zmiany nastąpiły w 2002 roku. 20 czerwca weszła w życie ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta , na mocy której wójt wybierany jest mieszkańców gminy w wyborach bezpośrednich i stanowi jednoosobowy organ wykonawczy w gminie. Zmniejszyła się również ilość radnych do piętnastu. Poniżej zestawienie składów Rady Gminy Dygowo ośmiu kadencji oraz wspólna fotografia przewodniczących rady gminy Dygowo łącznie sześciu kadencji, wykonana 22 listopada w przerwie I sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu. Od lewej: Artur Wasiewski (VII) ,Antoni Bernatowicz (II,III,IV) i Jerzy Leszczyński (VI,VIII) – obecny przewodniczący.


                                                                                                             
Źródło: Leszek Zugaj ,Historia Administracji w Gminie Dygowo 1945-2013 (2013)


Drukuj