zaawansowane ,że widoczne są w pełni budowle inżynierskie i przebieg trasy. Na filmie poniżej wykonanym z drona doskonale widać zaawansowanie prac wiaduktu w Stojkowie. Na fragmencie mapy GDDKiA zaznaczono lokalizacje wiaduktów.
Zdjęcia Zbigniew Drewniak

Źródło: strona GDDKiA https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-kolobrzeg-zachod-ustronie-mor_16060/nowe/ko%C5%82%20zach%C3%B3d%20ustronie%20plan.jpg