Gmina Dygowo i Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo organizują konkurs historyczny pn. „Stąd jesteśmy. Historie rodzinne”. Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych mieszkających obecnie lub w latach minionych na terenie gminy Dygowo. Głównym celem konkursu jest zebranie wspomnień i przekazów rodzinnych , które wzbogacą wiedzę historyczną na temat pierwszych osadników  ,którzy po II wojnie światowej przybyli na ziemię dygowską. Najciekawiej przedstawione historie rodzinne zgłoszone do konkursu,  zapisane tekstem , przedstawione w formie audiowizualnej lub prezentacji komputerowej poza nagrodą konkursową mają możliwość prezentacji podczas obchodów Dnia Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej. Zapraszamy do udziału!

W załączeniu artykułu dostępny jest regulamin konkursu wraz załącznikami oraz materiał wideo przybliżający historię osadników II wojny światowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2 i 3

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo

wpisane 15.11.2021 r. do ewidencj stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu pod pozycją 41/2021

Zarząd

Marek Kawęcki- prezes

Zbigniew Drewniak - wiceprezes

Kontakt

606 764 123, 604 911 535

gminadygowo@gmail.com