przez wiatr. Instalacje zaprojektował  przez Piotra Duma z Warszawy. Dzieło zwyciężyło w konkursie na rzeźbę upiększającą przestrzeń publiczną ,ogłoszonym przez Miasto Kołobrzeg . W dniu dzisiejszym rozpoczął ponowny montaż instalacji. Pierwsze „podejście” do montażu miało miejsce 24 października. W porównaniu z pierwszą wersją montowana instalacja posiada poziome mocowania między rurkami.

Autor zdjęć Marek Kawęcki