ratuszu gdzie odbyła się scena „Zwiastowania NMP” i przy Regionalnym Centrum Kultury , gdzie na scenie miał miejsce inscenizacja „Pokłonu Trzech Króli”. Uczestników orszaku przywitali biskup Krzysztof Zadarko i prezydent Anna Mieczkowska

Autor zdjęć Marek Kawęcki