W Hotelu Aquarius SPA w Kołobrzegu odbyło się Noworoczne Spotkanie Prezydenta ,podczas którego wręczono statuetki „Konika Kołobrzeskiego 2018”. Statuetkę kapituły dziennikarzy kołobrzeskich otrzymał Łukasz Gładysiak – historyk , pracownik Muzeum Oręża Polskiego , pasjonat rekonstruktor, narrator widowiska historycznego na plaży kołobrzeskiej „Bój o Kołobrzeg”, autor wielu publikacji historycznych. Statuetkę „Konika Kołobrzeskiego” Prezydenta Miasta Kołobrzeg otrzymała sybiraczka, wieloletnia nauczycielka ,działaczka założycielka Koła Sybiraków ,inicjatorka pomocy dzieciom w Kazachstanie – Pani Wanda Przybylska.