W dniu 13 lutego2023 r. Gmina Ustronie Morskie zapoznała się  ofertami złożonymi w postępowaniu przetargowym budowy dróg rowerowych na terenie Gminy Ustronie Morskie i Gminy  Dygowo. Ścieżki dla rowerów będą wybudowane wzdłuż dróg powiatowych z Dygowa do Ustronia Morskiego przez Kuninię i z Kukini do Rusowa.

Oferty złożyło trzech wykonawców: PORR Spółka Akcyjna, na kwotę 11 249 287,44 zł, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "PRIN" Jacek Zadka, kwota 13 557 446,92 zł i Domar Kazimierz Domaracki na 13 300 654,95 zł.

Wszystkie oferty przewyższają kwotę przeznaczoną na to zadanie tj. 9 000 000 zł. 

Na  decyzję w kwestii wyboru oferenta trzeba jeszcze poczekać. Po sprawdzeniu dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym pozostają jeszcze kwestie finansowania inwestycji powyżej wartości przeznaczonej na to zadanie.