Remont świetlicy w Bardach

Wykonawca robót budowlanych z Rabina jest na ostatniej prostej inwestycji  pn. „Roboty budowlane polegające na poprawie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Bardach. Wykonane jest już ocieplenie ścian zewnętrznych trwa ocieplenie stropu od wewnątrz. Wykonano także nowe instalacje elektryczne. Wszystko wskazuje ,że prace zakończone zostaną do końca września. W załączeniu zdjęcia z placu budowy.