Świetlica w Bardach jak nowa i energooszczędna

W dniu dzisiejszym oficjalnie zakończono remont świetlicy w Bardach. Inwestor Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w obecności przedstawicieli Gminy Dygowo dokonał odbioru technicznego obiektu. Wykonawca Mariusz Kłusek  z Rąbina wykonał prace w terminie i na zadawalającym poziomie. Zadanie pn. „Roboty budowlane polegające na poprawie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Bardach” , inaczej termomodernizacja  ,objęły zakresem ocieplenie dachu, stropu podpiwniczenia i ścian zewnętrznych ,oraz wymianę instalacji elektrycznej ,malowanie wnętrz i elewacji. Wykonano także nawierzchnię schodów wejściowych i ułożono kostkę betonową przed wejściem. Poniżej galeria zdjęć wyremontowanego obiektu.